Nowy samochód – nowe problemy

kluczyki

Zakup nowego samochodu może często przysporzyć nam dodatkowych problemów. Szczególnie jeżeli kupujemy samochód używany. Bywa bowiem tak, że już po zakupie okazuje się, iż samochód ten ma pewne usterki, o których wcześniej nie wiedzieliśmy. Problem nie jest duży, gdy usunięcie usterek nie będzie kosztowne, jednak zdarza się, że koszt naprawy jest wysoki, a my nigdy nie kupilibyśmy takiego samochodu, gdybyśmy tylko wiedzieli, że posiada taką usterkę.

Należy pamiętać, że kupującemu przysługują w takich sytuacjach określone uprawnienia takie jak obniżenie ceny sprzedaży, czy też odstąpienie od umowy, równoznaczne ze zwrotem pojazdu za oddaniem przez sprzedawcę ceny. Uprawnienia te są niezależne od faktu, czy sprzedający wiedział o usterkach czy nie. Nie jest bowiem tak, że sprzedawca zawsze jest nieuczciwy i umyślnie zataja wady sprzedawanego samochodu. Często on sam nie ma wiedzy o usterkach, które mogą się ujawnić już po sprzedaży pojazdu. Nie zwalnia go to jednak od odpowiedzialności.

Pomimo wielu wyroków Sądów w tego typu sprawach, świadomość, zarówno sprzedających jak i kupujących o przysługujących im uprawnieniach i nałożonych przez prawo obowiązkach, nie jest powszechna. Wielu sprzedających do dziś mylnie uważa, że nie odpowiada za wady sprzedanego pojazdu używanego, uzasadniając to tym, że przecież kupujący „widział co bierze”. Sprzedający często nie godzą się na jakiekolwiek obniżenie ceny w związku z ujawnieniem się wady, nie mówiąc już o zwrocie pojazdu.

Przy zakupie pojazdu używanego warto również pamiętać, aby na umowie dokładnie zaznaczyć jakie samochód posiada usterki. Nie dajmy się również namówić na propozycję wielu zawodowych sprzedawców samochodów używanych, którzy często proponują nam wpisanie do umowy ceny sprzedaży niższej niż rzeczywiście przez nas zapłacona. Sprzedawcy przedstawiają tą propozycję jako korzystną dla nas, uzasadniając, że w takim przypadku zapłacimy mniejszy podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC). Warto jednak pamiętać, że cały podatek wynosi 2 % wartości pojazdu. Obniżając na umowie cenę samochodu przykładowo o dwa tysiące złotych, zapłacimy więc 40,00 zł mniej podatku. W przypadku zaś sporu sądowego i dochodzenia ceny sprzedaży praktycznie pozbawiamy się możliwości udowodnienia, że rzeczywista cena była o dwa tysiące wyższa niż ta wskazana na umowie.

W przypadku ujawnienia się usterek w zakupionym pojeździe i braku możliwości porozumienia ze sprzedającym zapraszamy do kontaktu z kancelarią.